Podpořte mou kandidaturu

Rozhodla jsem se kandidovat na prezidentku ČR za podpory Vás občanů, získáním podpisů pod petiční archy. Petiční arch a Návod, jak petiční arch správně vyplnit si můžete stáhnout – viz níže.

Finanční podpora kandidatury ↓

Současně budu ráda, když mou kandidaturu podpoříte i finančně. Komplexní návod včetně všech zákonem stanovených dokumentaů naleznete níže ↓ .

Adresy statických petičních míst

Petici můžete přijít podepsat i na jedno z našich statických petičních míst. Adresy spolu s interaktivní mapou naleznete zobrazíte kliknutí na odkaz níže. Zároveň budu ráda, když i Vy nabídnete své prostory v rámci podpory mé kandidatury.

Dovolím si jen upozornit, že chybně vyplněný petiční arch je Ministerstvem vnitra vyřazen. Petiční arch je potřeba vyplňovat čitelně, musí obsahovat přesné údaje dle občanského průkazu nebo pasu včetně samotného čísla zvoleného dokladu.

Nechte petiční archy podepsat příbuzným, známým, spoluzaměstnancům. Staňte se členy našeho volebního týmu – přihlaste se jako dobrovolník na e-mailu: info@prezidentka-vitaskova.cz

Máte-li dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Všem děkuji za podporu! Alena Vitásková

Petiční arch ke stažení

Dbejte prosím na čitelnost a správnost údajů dle vašeho dokladu.

Pokyny v PDF

Stáhněte si pokyny pro správné vyplňování petičního archu.

Počet podpisů k poslednímu červnu 2022

Pokyny pro vyplňování petičního archu

POZOR: NEVYPLŇOVAT ČÍSLO ARCHU

Poučení: s petičními archy musí být nakládáno v souladu s platnými zákony ČR.
Ochrana osobních údajů dle GDPR. Nesmí se vypisovat osobní data, kopírovat archy,
či používat pro jiný účel než této petice. Archy zabezpečit proti zcizení.

1) Petiční arch mohou podepsat občané České republiky, kteří jsou oprávnění volit prezidenta ČR – a to i ti, kteří již podepsali petici pro jiného kandidáta.
2) Petici vyplňujte čitelně, nejlépe hůlkovým písmem. Nejlepší je použít modrou či černou propisku, nevhodná je obyčejná tužka a další smazatelné psací potřeby.
3) Je potřeba vyplnit všechny kolonky Pokud některá chybí, je podpis neplatný. Pouze pokud občan nemá trvalé bydliště v ČR, uvede v kolonce „obec“, že „trvalý pobyt v ČR nemá“.
4) Údaje (zejména adresu trvalého bydliště) je potřeba vyplnit přesně podle občanského průkazu, nezkracovat je.
5) Nesmí chybět číslo občanského průkazu, popř. cestovního pasu. Je potřeba také uvést, ze kterého typu dokladu to číslo pochází (OP/CP).
6) Pokud dáváte petici podepsat dalším lidem, vždy kontrolujte, zda petici vyplňují přesně podle výše uvedených pokynů – jakákoliv nesrovnalost může vést k neplatnosti podpisu.
7) Mějte kontrolu nad vyplněnými či téměř plnými archy dbejte, aby se nedostaly do nepovolaných rukou. Pokud se někdo, koho neznáte, nabízí, že bude sbírat podpisy, dejte mu zcela prázdný arch.
8) Pokud je to možné, měl by každý člověk vyplnit svoji kolonku svojí vlastní rukou.
9) Nevyplňujte číslo archu to se pak vyplní centrálně před odevzdáním petic.

10) Vyplněné petiční archy zavčasu odešlete na adresu:

Monika Vitásková, U Vodárny 1855/9, 748 01 Hlučín

 • nebo si dohodněte osobní předání na e-mailu: info@prezidentka-vitaskova.cz
 • nebo předejte svému koordinátorovi petiční akce
 • mohou být vyplněné zcela nebo jen zčásti
 • dbejte ale na to, aby byly vyplňovány odshora

Podpořte mě finančně na můj transparentní účet

Číslo transparentního účtu: 4639079053/0800

Finanční podpory si velmi cením, ale i tato forma podpora je vymezena zákonem. Proto Vás jménem celého týmu Aleny Vitáskové prosím o dodržení postupu, který byl pro Vás připraven. Děkuji.

Současně je každý kandidát povinen zveřejňovat transparentně finanční hospodaření se všemi prostředky, které od dárců získal. Níže je k dispozici odkaz pro náhled na transparentní účet Ing. Aleny Vitáskové – 4639079053/0800

možnosti podpory - vysvětlení

 1. Dar do 1000 Kč vč. dostačující je „čestné prohlášení“ – nemusí být darovací smlouva, pokud ji dárce nevyžaduje. Čestné prohlášení si můžete nechat zaslat na email, stačí vyplnit online formulář. Případně si čestné prohlášení můžete vytisknout a ručně vyplnit. Není potřeba zasílat.
 2. Dar nad 1000 Kč – fyzická osoba – Vyplňte v online formuláři potřebné údaje a my Vám pošleme darovací smlouvu již s Vašimi údaji nebo si smlouvu stáhněte a vytiskněte, doplňte ručně vaše údaje.
 3. Dar nad 1000 Kč – právnická osoba – dtto postup jako u fyzické osoby.

Dále je potřeba vyplněnou darovací smlouvu a hlavně podepsanou zaslat k podpisu Aleně Vitáskové.

  Vyplněnou Smlouvu můžete naskenovat a poslat e-mailem na :  info@prezidentka-vitaskova.cz nebo  poštou na adresu: Monika Vitásková, U Vodárny 1855/9, 748 01 Hlučín.
  Smlouva, podepsána Alenou Vitáskovou, Vám bude bezodkladně zaslána nazpět.

  Dar bude poukázán na účet nejpozději do 10 – ti dnů od podpisu smlouvy.

  V mobilním bankovnictví načtěte tento QR kód

  Čestné prohlášení pro dary do 1000 Kč

  Pro podporovatele, kteři by mou kandidaturu rádi finančně podpořili finančně částkou do 1000 Kč jsem připravila čestné prohlášení. Není tedy třeba vyplňovat darovací smlouvu, postačí čestné prohlášení.

  Čestné prohlášení si můžete i stáhnout, vytisknout a ručně vyplnit.

  Darovací smlouva pro fyzické osoby

  Pro lidi (fyzické osoby), kteří by mou kandidaturu rádi finančně podpořili finančně částkou nad 1000 Kč je připravena darovací smlouva pro fyzické osoby.

  Darovací smlouvu pro fyzické osoby si můžete i stáhnout, vytisknout a ručně vyplnit.

  Darovací smlouva pro právnické osoby

  Pro lidi (fyzické osoby), kteří by mou kandidaturu rádi finančně podpořili finančně částkou nad 1000 Kč je připravena darovací smlouva pro právnické osoby.

  Darovací smlouvu pro právnické osoby si můžete i stáhnout, vytisknout a ručně vyplnit.