• Rezignace Fialovy vlády
  • Úřednická vláda
  • Předčasné volby

Ceny energií rostou a tím všechny životní potřeby, od potravin po pohonné hmoty. Občané se zadlužují, padají do dluhových pastí, do náruče exekutorů, firmy krachují, nezaměstnanost roste, inflace může dosáhnout až 30 %. Fialova vláda nás zatahuje do války, upřednostňuje cizince před potřebami vlastních občanů, nehájí národní zájmy, zájmy naších občanů, naších živnostníků, podnikatelů. Svoboda slova je pošlapána. Novináři, redaktoři se obávají o své pracovní místa, pokud se při rozhovorech „zabruslí“ kriticky ostřeji do stávající situace. Nejednou jsem se setkala při svých odpovědích a stanoviscích, že tak to nemůže být, protože je to příliš kritické, to nelze do medií dát. Rozhodně se nejednalo o vulgarizmy.

V posledním období jsem obdržela řadu otázek a připravovaných rozhovorů, které nevím, zda byly nakonec zveřejněny.  

V kontextu výše uvedeného dostávám otázky nejen k cenám energií, stoupající inflaci na rekordní úroveň, růstu cen potravin, pohonných hmot, ale i to, že bohaté země skupují obilí, kde se dá, že česká vláda reaguje na situaci s porovnáním s jinými zeměmi EU velmi skrovně. Dokonce předsedkyně TOP 09 údajně uvedla, že vláda by se neměla starat o lidi. Otázka k tomuto tématu zněla:

Zda by vláda měla razantněji zasáhnout? Kde a jak?

Alena Vitásková: „Ano, tato vláda by měla razantně zasáhnout. Měla by okamžitě rezignovat. Fialova vláda po 100 dnech vládnutí předvedla, že není politicky ani odborně způsobilá vládnout v zájmu našich občanů, naší vlasti. Řešením jsou předčasné volby, do té doby úřednická vláda skutečných odborníků, která zastaví katastrofální propad hospodářství a zbídačování.

Vláda, která nás zatahuje do válečného konfliktu, aby zakryla svoji neschopnost řešit velmi vážné domácí problémy, nemůže dál pokračovat v řízení státu. Vede náš stát, podnikatelé, obyvatelstvo do bídy, chudoby, bankrotů firem, vysoké nezaměstnanosti, inflace, cenově nedostupné energie, nedostatku potravin. Tuto vládu nezajímají dopady jejich vládnutí na firmy, živnostníky, občany. Takovou vládu občané musí odmítnout.  Milión hlasů v minulých volbách propadlo, ten milión hlasů může v předčasných volbách vyhrát.“

Ing. Alena Vitásková

Dne 18. 4. 2022

Článek ve formátu PDF ke stažení: A JAK DÁL, OBČANÉ ČESKÉ REPUBLIKY?