Formulář pro vytvoření čestného prohlášení

@

Údaje budou použity výhradně za účelem vytvoření čestného prohlášení . Stisknutím tlačítka [Podepsat čestné prohlášení] dojde k vytvoření a odeslání PDF dokumentu na email dárce, a to s polu s pokyny pro platbu.