Alena Vitásková

Kandidátka na prezidentku České republiky

Vážení spoluobčané,

velmi dlouho jsem zvažovala a vyhodnocovala, zda se budu zajímat a vstoupím do volebního klání o post prezidentky České republiky. Byla jsem občany vyzývána, stejně jako přáteli odrazována, abych se účastnila prezidentských voleb. Výzvy občanů, spolků, neparlamentních stran mi lichotily a zároveň zavazovaly. Odrazování mých přátel jsem rovněž brala vážně. Bude to „nejšpinavější kampaň jakou si nedovede nikdo ani představit“ zní mi v uších a já jsem si toho vědoma.

Pokud je skutečně zájem občanů, abych se stala kandidátkou na prezidentku ČR se ukáže v prvním průzkumu – tj. podpisy pod „Petici na podporu kandidatury kandidáta“ která mě postaví na startovací čáru tohoto maratonu. Do té doby je to jen můj zájem a mé odhodláni do této soutěže jít. Do té doby jsem pouze a jen „čekatelka kandidátka“, která pokračuje ve své mnohaleté činnosti v zájmu našich občanů a firem.

Některá média a jejich majitelé se nebudou štítit ničeho a na volební boj budou mít značný vliv. PR agentury budou mít rovněž výsostné postavení v ovlivnění voličů. Budou probíhat průzkumy, doporučení. Jak „zacílit“ na určitou skupinu voličů, mladé, seniory, rodiny s dětmi atd. Na koho se kandidát má zaměřit, jakou kampaň pro něj vymyslet. Marketing je mocná čarodějka, stejně jako internetové sítě fb, twiter, youtobe kanál, Instagram a řada dalších. Ani nevím, jak se všechny vymoženosti ovlivňující lidskou mysl jmenují. Ale vím, jak se dá veřejný průzkum ovlivnit. Nechci vás ovlivňovat, nechci se nechat instruovat výzkumy, co mám kde a komu říkat, abych se vlichotila. Budu sdělovat to, co cítím já, ne agentura, ne poradce odněkud.

Když jsem 24. ledna 2022 oznámila, že jsem se rozhodla kandidovat na post prezidentky České republiky, tak to bylo po důkladném zvážení a také rozhodnutí, že mě do tohoto klání musí vyslat občané – tj. Vaše podpisy na petičních arších. Vím, nejen z vlastní zkušenosti, jak lze odstranit nepohodlné lidi. Nechat je vláčet léta po soudech, dehonestovat a zostouzet v médiích, dokonce nechat zavřít do vězení, a to ve vykonstruovaných případech. I tak vypadá dnešní naše společnost.  Vláčí vás bahnem, vyhrožují zabitím, chtějí vám vzít čest, obživu i svobodu. Věřte, vím, o čem píši.

Svým rozhodnutím kandidovat chci ukázat cestu všem slušným lidem, že se člověk nikdy nesmí vzdát. Nikdo vás nesmí vidět na kolenou, ačkoliv mnohdy na kolenou jste. Je málo těch, kteří vám podají pomocnou ruku, ale jsou i tací, kteří si rádi ještě kopnou.  

V této chvíli jsem stále „čekatelka kandidátka“, jak lze nazvat můj zájem, který není ještě stvrzen zájmem vás občanů, abych se stala „pravoplatnou kandidátkou“.  

Pokud získám dostatečnou podporu vyjádřenou podpisy, pak teprve se mohu stát „pravoplatnou kandidátkou“ na pozici prezidentky. Teprve s tímto mandátem se budu vyjadřovat a účastnit se besed na toto téma.

Nyní pokračuji ve své práci v Institut Aleny Vitáskové z.s. (ochrana lidských práv a svobod) www.institut-av.eu, kde se věnuji vymahatelnosti práva a spravedlnosti. Iniciovala jsem tým odborníků „Energie není luxusní zboží“, kde hájím oprávněné zájmy občanů a firem na snížení neúnosných cen energií. Dopisuji knihu s pracovním názvem „Prezident“.

Všem občanům jsem dala nabídku, že kandidovat chci.  Nyní záleží na Vás, zda ji přijmete a vyšlete mě do prezidentských voleb. Po získání dostatečné podpory a stanu-li se „pravoplatnou kandidátkou“ budu plnit tuto úlohu vůči vám všem svědomitě a s plným nasazením.

Budu kandidovat a s Vaší podporou vyhrajeme. Budu prezidentkou vás všech, občanů České republiky, budu se zastávat vás, když budou zákonodárci přijímat zákony, které nejsou ku prospěchu národa. Budu ctít a dodržovat své životní krédo „Česko na prvním místě“. Nikdy se nebudu bát zastat každého z vás, pokud vám bude činěno příkoří. Já budu Vaše prezidentka – prezidentka našeho lidu.

Můj volební tým jste vy – každý občan, který o to projeví zájem.

S láskou k vlasti a všem lidem dobré vůle

Vaše Alena Vitásková

Kdo je Alena Vitásková?

ALENA VITÁSKOVÁ roz. Jadroňová

Narodila jsem se 11. 12. 1956 ve St. Bohumíně. Matka Eva žije ve Václavovicích, otec Aladár tragicky zemřel, když jsem byla malé dítě. Mám dvě mladší sestry. Vyrůstala jsem v Petřkovicích u babičky a dědečka, kteří měli vliv na moji výchovu. Od osmdesátých let žiji v Hlučíně, kde mám trvalé bydliště.

Jsem rozvedená, z prvního manželství mám syna Rostislava, jsem babičkou dvou vnuků.

Vystudovala jsem EŠ, SEŠ, a VUT Brno – fakultu pozemních staveb. Od 17 let jsem pracovala v plynárenství – Plynárny Ostrava, kde jsem od nejnižších pracovních pozic dosáhla postupně až na nejvyšší manažerské posty (vedoucí odboru, obchodní ředitelka, generální ředitelka, členka představenstva, členka DR).  Při zaměstnání jsem studovala SEŠ a VUT, studia jsem ukončila v roce 1987.

V roce 2001 jsem nastoupila do vedení společnosti Transgas a.s. na pozici   předsedkyně představenstva a generální ředitelky. Po odchodu z RWE Transgas jsem pracovala jako předsedkyně představenstva Pražská teplárenská a.s. V roce 2011 jsem byla vládou jmenována do funkce předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ), funkční období mi skončilo v srpnu 2017.

V období působení na ERÚ jsem upozornila na nadměrné dotace do obnovitelných zdrojů, především podpora pro fotovoltaické elektrárny, která se vymkla kontrole a způsobila boom (r.2009, 2010) se silně negativním dopadem do veřejných financí, prudkému navýšení cen energií tzv. zelené energie pro domácnosti, firmy nevyjímaje. Informovala jsem veřejnost o biliónových dotacích do obnovitelných zdrojů elektrické energie.

Všechny tyto skutečnosti doprovázené špatnou legislativou, oprávněná a mnohdy neoprávněná kriminalizace některých investorů silně pošramotily pověst nových technologií energetických zdrojů. Odmítala jsem podpory, dotace v rozporu se zákonem, chránila spotřebitele, chráněné zákazníky, domácnosti. Za mého působení na ERÚ byly nastavovány rovné podmínky pro všechny účastníky energetického trhu, spotřebitelé měli ceny energií přijatelné. Opatřeními, které jsme v té době na ERÚ přijali jsme snížili cenu energií pro každou domácnost o tisíce korun ročně.

Ve snaze, abych z funkce odstoupila jsem byla ve dvou vykonstruovaných případech trestně stíhána, nepravomocně odsouzena, vláčena po soudech, dehonestována. Oba soudy po téměř 8 létech končily opakovanými zprošťujícími rozsudky – skutky nebyly trestným činem. O řádné odškodnění za újmu, která se mi stala nezákonným trestním stíháním, se stále soudím.

Z velké části mého působení na ERÚ byla snaha politiků, abych odstoupila z funkce, která vyvrcholila v absurdní novelu Energetického zákona. Ani přes tento paskvil zákona se jim nezdařilo mě nezákonně z funkce odvolat. Přes veškeré nátlaky (rok jsem měla policejní ochranu, která mi byla přidělena, o kterou jsem nežádala) jsem funkční období řádně dokončila.

Ve veřejném zájmu jsem udržela přijatelné ceny energií ku prospěchu všech občanů, a to ve všech oblastech, kde ERÚ mohl zasáhnout. Za cenu osobní dehonestace a pošramocené pověsti.

Od roku srpna 2017 se věnuji ochraně lidských práv a svobod v Institutu, který jsem po odchodu ze státní správy založila a nese mé jméno Institut Aleny Vitáskové, z.s. (IAV). Věnuji se vymahatelnosti práva a spravedlnosti ve všech oblastech, žádáme politiky o nápravu systému. Jsem přesvědčena, že pokud tehdejší premiér Babiš a ministryně spravedlnosti Benešová nezávazně na sobě potvrdí, že se trestní stíhání dá u nás objednat, a pak nejsou ochotni sjednat nápravu, ani se o ni pokusit, tak se musí občanská veřejnost  o nápravu zasazovat.

Katastrofální vývoj v energetice s dopadem na občany, prohlubování energetické chudoby, bídy mě vedl k založení skupiny odborníků navrhující politikům možnou nápravu. Pracovní skupina nese název „Energie není luxusní zboží“.

V minulosti jsem byla zakladatelkou, spoluzakladatelkou řady úspěšných firem, jejich podíly jsem z velké části prodala.

Působila jsem v řadě charitativních a obecně prospěšných organizacích. Členka správní rady Rehabilitačního ústavu Hrabyně, členka správní rady Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro, předsedkyně DR Nadačního fondu Livie a Václava Klausových. Obdržela jsem řadu ocenění a vyznamenání za svoji práci a charitativní činnost. Řád královny Elišky, vyznamenání prezidenta republiky Miloše Zemana za zásluhy o stát. Firmy, v jejich vedení jsem působila, se opakovaně zařazovaly mezi nejúspěšnější firmy působící v ČR.  

Jsem autorkou řady knih – románů, dokumentárních románů. Solární baroni I. Organizovaný zločin, Solární baroni II. – Příprava mé vraždy, Solární baroni III. – Vrazi v taláru, Krvavé slunce pod gilotinou, Na prahu vězení, Béďa povolání syn. Jako spoluautorka jsem se podílela na sborníku „Energetická budoucnost“ a „Spravedlnost a vymahatelnost práva: Žijeme v právním státě?“

Nebyla jsem v žádné politické straně. Jako nestraník jsem kandidovala do senátu v roce 2016 na kandidátce Úsvit. Zvolena jsem nebyla, nepostoupila jsem do druhého kola.