PRIVATIZACE, ZLATÁ AKCIE A POLITICKÁ ODPOVĚDNOST

V posledním období vzniká celá řada polemik, zda měla, či neměla být provedena privatizace toho či onoho odvětví našeho hospodářství, té či oné firmy. V období energetické krize se většina těchto debat odvíjí od privatizace síťového odvětví – plynárenství....